Qui som

Taula de la Formació del Bages

Un projecte que compta amb la participació dels agents econòmics i socials

El Consell Comarcal del Bages, en el marc de les seves funcions de coordinació de les iniciatives del territori, va proposar l’any 2018 als agents econòmics i socials la constitució d’una Taula de Formació per coordinar les diverses realitats que, en l’àmbit de la formació continuada i ocupacional, tenen lloc a la comarca del Bages.

La formació, en el marc de la societat del coneixement, ha esdevingut un element clau per al desenvolupament econòmic i social. Avui més que mai, les empreses necessiten personal ben format, amb competències que els permetin exercir les seves funcions i estar al dia de les innovacions constants que es produeixen en cada àmbit econòmic i social. La formació continuada, que ha estat sempre important, s’ha convertit en un element clau per a qualsevol empresa. D’altra banda, qualsevol persona que vulgui millorar la seva situació laboral o hagi d’adaptar-se al nou mercat de treball necessita la formació per poder fer realitat les seves aspiracions. 

La Taula de Formació del Bages es constitueix com un òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i com una plataforma estable de treball i de reflexió en la qual tenen presència els agents educatius, socials i econòmics de la comarca. 

La Taula de Formació treballa en la millora i l’impuls de la formació pel treball a la comarca. Aposta per l’agilitat i la flexibilitat en l’adaptació de la formació professional als canvis socioeconòmics i reclamarà als organismes competents aquelles millores en la gestió que siguin necessàries.  En aquest sentit, el projecte de la Taula de la Formació del Bages ha estat inclòs al Banc de Bones Pràctiques del Governs Locals de Catalunya (BBP) de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals en l’àmbit de Desenvolupament Econòmic, per la seva coordinació de la formació continuada i ocupacional de la comarca. Aquest reconeixement valora el projecte com una aportació molt positiva i de qualitat i pot servir de referencia per a altres ajuntaments o entitats locals.

El Consell Comarcal, amb aquesta iniciativa, vol fer una aportació que doni valor afegit al treball que ja fan els agents socioeconòmics (empresaris, sindicats) i els diferents actors que organitzen activitats formatives (administració, centres homologats, universitats...).  

En definitiva, volem que la formació sigui un instrument eficaç al servei de la concertació comarcal i ajudi els municipis i la comarca a superar els reptes que planteja el desenvolupament econòmic i social.

Entitats adherides

Generalitat de Catalunya

Administració local

Universitats, centres de formació professional i de formació ocupacional

Agrupacions empresarials, sindicats i empreses a títol personal

Institucions i entitats comarcals

Una de les primeres actuacions de l'organisme ha estat la creació del web FormaBages, que sorgeix de la necessitat consensuada de crear una plataforma que aglutini i unifiqui tota l'oferta formativa de la comarca adreçada a les persones de més de 16 anys. Aquest projecte neix amb l'ambició i l'esforç de diversos agents interessats per a originar una eina potent i útil d'interès comarcal i adreçat al màxim d'actors implicats del territori.

FormaBages és una
iniciativa impulsada pel: