• Inici
  • Notícies
  • El Bages disposarà de sis nous cicles de Formació Professional i tres nous PFI per al curs 2022-2023

Notícies

07 d'abril de 2022

El Bages disposarà de sis nous cicles de Formació Professional i tres nous PFI per al curs 2022-2023

El Bages comptarà amb quatre nous Cicles de Formació Professional de grau superior, un de grau mitjà, un de grau bàsic i tres nous Programa de Formació i Inserció (PFI) per al proper curs 2022-2023 que completen una àmplia oferta en pràcticament totes les famílies professionals a la comarca per a aquest tipus d'estudis.

L'Escola Agrària de Manresa oferirà per a aquest nou curs 2022/2023, a més del CFGM de Producció agroecològica, el nou CFGS de Paisatgisme i Medi Rural perfil professional en Agroecologia i Acció Climàtica. Per tal de donar a conèixer aquest nou cicle el centre ha preparat una jornada de portes obertes, que trobaràs a l'agenda de FormaBages. La jornada se celebra dimecres, 11 de maig a les 18.00 hores, en format presencial.

Enllaç per a les inscripcions: https://tuit.cat/n1hsF

L’Institut Lacetània ofereix dos nous Cicles de Grau Superior. Per una banda, el CFGS de Desenvolupament d'aplicacions web que capaciten l’alumnat per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

El mateix Institut, oferta per aquest proper curs el nou CFGS de Mecatrònica Industrial. Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Tenen una durada dos cursos acadèmics amb formació al centre educatiu i a l’empresa i l’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Erasmus+.

Podeu trobar més informació aquí: https://agora.xtec.cat/inslacetania/fp/cfgs/

L'Institut Guillem Catà iniciarà dos nous Cicles Formatius. Un de grau superior de la família professional de la Sanitat, el CFGS d'Higiene Bucodental, que capacita per a promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i assistencials, que com-prenen l’exploració, l’avaluació, la promoció i la realització de tècniques odontològiques.

Podeu trobar més informació aquí: https://www.guillemcata.cat/cfgs-higiene-bucodental/

El mateix Institut ofereix un nou cicle de grau bàsic, el CFGB Serveis comercials que te una durada de dos cursos i una vegada superats, permet l’obtenció del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria i del títol de tècnica o tècnic bàsic en Serveis Comercials, que acredita les competències professionals adquirides. Aquests estudis capaciten per fer operacions auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies.

Podeu trobar més informació aquí: https://www.guillemcata.cat/cicle-formatiu-de-grau-basic/

D'altra banda, el mateix institut ofereix un nou PFI d'Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles que capacita per a dur a terme tasques auxiliars de fabricació, instal·lació i muntatge d’elements de fusteria i moble, així com l’aplicació de productes d’acabat.

Podeu trobar més informació aquí: https://www.guillemcata.cat/pfi-programes-de-formacio-i-insercio/

L’Escola Diocesana de Navàs oferta un nou cicle de grau mitjà, el CFGM d'Emergències Sanitàries. Aquests estudis capaciten la persona com a professional que exerceix la seva activitat en l’àmbit sanitari públic o privat (trasllat de pacients o víctimes, prestació d’atenció sanitària o psicològica en un primer moment…) en el moment en què hi ha una urgència sanitària o que col•labora en la preparació o desenvolupament de tota la logística sanitària en una emergència col•lectiva o bé participa en la preparació de plans d’emergència o dispositius de risc previsible dins l’àmbit de la protecció.

La mateixa Escola ofereix un nou PFI d’Auxiliar de fabricació mecànica i ajust i soldadura. Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en els processos de mecanització, muntatge i soldadura per a la fabricació mecànica.

Podeu trobar més informació aquí: https://edn.cat/cicles-formatius/

D’altra banda, l’Institut Llobregat de Sallent oferirà un nou PFI de la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles d’Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers. Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de manteniment electromecànic i de carrosseria de vehicles lleugers (automòbils i motocicletes).

Podeu trobar més informació aquí: https://ciclesformatius.illobregat.cat/pfi-automocio/

Els PFI van dirigits a alumnes que han finalitzat l’ESO sense obtenir el graduat i tenen una durada d’un curs acadèmic. El seu objectiu és doble: per una banda facilitar la incorporació al món del treball a través de l’aprenentatge dels coneixements bàsics d’un ofici i de l’altra completar la formació per tal de, si es vol, superar la prova d’accés als CFGM, prosseguint així en els estudis de formació reglada.

Els centres educatius del Bages han començat a activar aquests dies les jornades de portes obertes de cara al curs vinent que podeu trobar a l’apartat d’agenda de formabages.cat. Paral•lelament, el Departament d’Educació ha avançat les dates de la preinscripció per al curs 2022-23, que varien en funció de l’etapa educativa.

Trobareu tota la informació dels períodes de preinscripció aquí: https://www.formabages.cat/ca/noticies/a-labril-comenca-la-preinscripcio-de-formacio-professional-per-al-curs-2022-2023Altres notícies

Veure-ls totes