Agenda

29 de maig de 2020

Negociació bancària

Online Organitzador: CEDEM

Davant una negociació amb les entitats financeres, és necessari tenir molt clar 4 idees que durant aquesta xerrada explicarem. Continguts: Conceptes bàsics a tenir en compte per engegar una negociació bancària ( tae, euríbor, Cirbe, comissions,...). 
La informació financera i fiscal que ens demanen les entitats financeres. Planificació Tipus de finançaments de demanar en l’actualitat ( ICO, BEI, ICF,AVALIS..). Formador: Josep Palmés11h

Altres esdeveniments