• Inici
  • Agenda
  • Termini de preinscripció en centres i aules de formació d'adults...

Agenda

28 de juny de 2024

Termini de preinscripció en centres i aules de formació d'adults - Del 20 al 28 de juny de 2024

Plaça Cots, 5-7 08240 Manresa Organitzador: Generalitat de Catalunya

Descripció


L’educació d’adults o educació al llarg de la vida comprèn les activitats d’aprenentatge que permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

L’oferta educativa dels centres de formació d’adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l’entorn.


L’oferta educativa dels centres d'educació d'adults és la següent: 

Ensenyaments de llengües (català, castellà, anglès i francès);

COMPETIC;

formació instrumental;

educació secundària per a les persones adultes;

•  curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM);

• preparació per a les proves d’accés (a cicles de grau mitjà i superior, a la universitat per a majors de 25 anys).


Accés

Amb caràcter general poden accedir a l'educació d'adults les persones que han complert 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural que inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural que inicien la formació si tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari o si són esportistes d'alt rendiment.

Excepcionalment, el director o directora dels serveis territorials corresponents o, si escau, el o la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona pot autoritzar, amb un informe previ de la Inspecció d'Educació, la incorporació d'alumnes de més de 16 anys que no compleixen els requisits anteriors, però que es troben amb circumstàncies que els impedeixen assistir als centres educatius ordinaris o que no hagin estat escolaritzats en el sistema educatiu espanyol.

Al curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà poden accedir les persones que tinguin més de 17 anys o bé que els compleixen durant ’any natural en què inicien el curs.

Per cursar aquests estudis cal formalitzar la preinscripció d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Educació.

Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d'Educació amb l'excepció del CAM, en el qual s'ha d'abonar un preu públic. Per als centres d'altres titularitats, consulteu l'import en el centre corresponent.


Consulta més informació aquí sobre el contingut de l'oferta formativa als centres i aules de formació d'adults:

https://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/APA_CA.pdf


Al Bages, existeixen aquests centres de Formació d'Adults:


CFA Jacint Carrió i Vilaseca

Plaça Cots, 5-7

08240 Manresa

Tel. 93 874 11 36

Correu electrònic: [email protected]


CFA municipal de formació de persones adultes

Pg. Gallifa, 1, 2a (C. Cívic Cal Gallifa)

08250 Sant Joan de Vilatorrada

Tel. 93 875 05 25

Correu electrònic: [email protected]


També hi ha el  CFA Carme Karr , ubicat al Centre Penitenciari de Lledoners.

Ctra. de Manresa a solsona, Km 37

08250 Sant Joan de Vilatorrada

Tel. 93 693 07 30

Correu electrònic: [email protected]

Altres esdeveniments